آیت الله شبیری در بیمارستان بستری شد

آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.

به گزارش پایگاه خبری قم نما، آیت الله شبیری زنجانی به دلیل افزایش بیماری فشار خون ابتدا در یکی از بیمارستانهای قم تحت معالجه قرار گرفت و سپس برای ادامه درمان دریکی از بیمارستانهای تهران بستری شده است./