آبگیری تالاب‌های خشک قم

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم گفت: بر اثر جاری شدن سیلاب‌های اخیر، تالاب‌های خشک قم بار دیگر آبگیری کردند.

سید رضا موسوی مشکینی بیان کرد: سیلاب های ویرانگر یکی از آثار و پیامدهای تخریب طبیعت و محیط زیست، تغییر اقلیم و از میان رفتن جنگلها، مراتع و حریم رودها و رودخانه ها است که در سال های گذشته نسبت به این مسأله بی توجهی شده است.

وی ضمن اظهار تأسف از آسیب های جانی و مالی به برخی از هموطنان در جریان سیلاب های اخیر، خاطرنشان کرد: روی دیگر این سیلاب ها، افزایش حجم سدها، جریان دوباره آب در رودخانه های خشک و آبگیری مجدد تالاب ها است که تا حدودی امیدوارکننده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه در چند روز اخیر تالاب های شکار ممنوع مره و حوض سلطان و به دنبال آنها دریاچه نمک تا حدودی آبگیری شده است، تصریح کرد: خشک شدن این تالاب ها و اراضی پیرامون آنها، یکی از عوامل اصلی تشدید گرد و غبار در شهر قم است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه با قطع حقابه های زیست محیطی تالاب ها و رودخانه های استان قم، بارش باران و سیلاب های مقطعی، از مهمترین منابع آبی تالاب های استان هستند که در سال های خشک و کم باران، این زیستگاههای ارزشمند با بحران های جدی مواجه می‌شوند.

موسوی در پایان بر ضرورت تعهد و دغدغه مندی مردم و مسؤولان نسبت به مسائل زیست محیطی تأکید کرد و گفت: نابودی و تخریب محیط زیست، خواسته باشد یا ناخواسته، تبعات و پیامدهای بسیار سخت و سنگینی به دنبال دارد که می تواند همه انسان‌ها را با مخاطرات جدی مواجه کند./