لزوم ورود دولت برای تأمین زیرساخت‌های جمکران

مدیر منطقه پنج شهرداری قم گفت: مسجد مقدس جمکران مکانی ملی و فراملی است و طبق آمار بیش از 200 روز از سال مراسم با حجم زیادی از زائر در آن برگزار می‌شود که حضور این جمعیت عظیم نیازمند امکانات، زیرساخت‌ها و خدمات بیشتر از وضعیت فعلی است که فراهم کردن آن نیازمند مساعدت دولت است.

زین‌العابدین قراچورلوی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با مسئولان مسجد مقدس جمکران برای تعیین تکلیف پارکینگ‌های اطراف این مکان مقدس، اظهار کرد: در این جلسه وضع موجود پارکینگ‌های مسجد مقدس جمکران بررسی شد و پارکینگ‌های یک، دو و سه مورد تأیید قرار گرفت و پیش‌بینی‌شده مقداری فضا به پارکینگ شماره سه افزوده شود.

مدیر منطقه پنج شهرداری قم ادامه داد: پارکینگ شماره چهار نیز مورد تأیید طرفین قرار گرفت و مقرر شد به این پارکینگ نیز فضای بیشتری اختصاص یابد.

وی از پیش‌بینی پارکینگ‌های جدید در این منطقه خبر داد و گفت: یک پارکینگ در خیابان امام حسن(ع) و یک پارکینگ نیز در ابتدای خیابان ظهور پیش‌بینی شد که با اصلاحاتی به تصویب رسید.

قراچورلوی افزود: پارکینگ بعدی در خیابان حجت جانمایی شده و کار کارشناسی خوبی بر روی آن انجام شد و قرار شده این پارکینگ‌ها به کمیسیون ماده پنج ارائه شود تا تغییرات اساسی شکل‌گرفته تا خیل زائران با آرامش و آسایش در مراسم مختلف این مسجد مقدس حضور پیدا کنند.

وی با تأکید بر اینکه وضعیت موجود پاسخگوی خیل کثیر زائران نیست، خاطرنشان کرد: مسجد مقدس جمکران مکانی ملی و فراملی است و طبق آمار بیش از ۲۰۰ روز از سال مراسم با حجم زیادی از زائر در آن برگزار می‌شود که حضور این جمعیت عظیم نیازمند امکانات، زیرساخت‌ها و خدمات بیشتر از وضعیت فعلی است که فراهم کردن آن نیازمند مساعدت دولت است./