فعالیت ۵۵ مرکز نیکوکاری در استان قم

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قم گفت: ۵۵ مرکز نیکوکاری در استان داریم که این مراکز توسط مردم اداره می‌شود.

سید محمد رضا میره ‌ای امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به اختصاص بخشی از حقوق مدیران کمیته امداد استان قم به نیازمندان اظهار کرد: مدیران این نهاد در این زمینه پیشگام بودند و بخشی از حقوق ماهیانه خود را به نیازمندان اهدا کردند.

وی ادامه داد: در قالب طرح برکت با حضور در ادارات استان قم به دنبال اختصاص بخشی از حقوق مدیران و کارمندان به نیازمندان استان هستیم، مدیران و کارمندان استان قم از این طرح استقبال کردند و ماهیانه بخشی از حقوق خود را به نیازمندان زیرپوشش کمیته امداد قم اهدا می‌کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قم افزود: ۵۵ مرکز نیکوکاری در استان داریم که این مراکز توسط مردم اداره می‌شود، محوریت مراکز نیکوکاری استان قم با مساجد است و کمک‌های زیادی توسط این مراکز برای نیازمندان جذب شده است.

میره ای با اشاره به فعالیت‌های مراکز نیکوکاری در استان قم خاطرنشان کرد: شناسایی خیرین و نیز شناسایی نیازمندان توسط خود این مراکز در محلات قم صورت می‌گیرد، مرکز نیکوکاری در محله شهر قائم یکی از مراکز نیکوکاری موفق در قم است که کل نیازمندان این محله را پوشش داده است.