اجرای ۳۰۰۰ مترمربع سنگ‌فرش در پیاده راه خیابان ارم و انقلاب

شهردار منطقه هفت قم از اجرای ۳۰۰۰ مترمربع سنگ‌فرش در پیاده راه خیابان ارم و انقلاب خبر داد.

مجید متین‌فر در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به پروژه احداث پیاده راه خیابان ارم و انقلاب، اظهار کرد: این پروژه در مساحت ۱۲ هزار و ۶۵۰ مترمربع به طول ۵۵۰ متر و عرض متوسط ۲۳ متر با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال با زمان‌بندی ۱۲ ماهه در حال اجرا است.

شهردار منطقه هفت قم با اشاره به اطلاعات حجمی پروژه، اظهار کرد: بتن ریزی پیاده رو شرقی(سمت گذرخان) و غربی(سمت میدان آستانه) به میزان ۲۴۰ مترمکعب از جمله بخش‌های این پروژه است.

متین فر از اجرای بتن مسلح سواره رو پروژه به مقدار ۱۳۰ مترمکعب بتن و با ۳ هزار کیلوگرم میلگرد خبر داد و گفت: تخریب و تراش آسفالت به میزان ۷۰۴ مترمکعب و تخریب بتن به میزان ۳۰۰ مترمکعب در این پروژه انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۲۲۰ مترمکعب بارریزی و درناژ با سنگ قلوه در این پروژه انجام شده است، خاطرنشان کرد: جدول سنگی به میزان ۵۵۰ مترطول همراه با اجرای بتن مگر (بصورت مسلح) و ماهیچه آن و همچنین تأسیسات برقی (غلاف گذاری) آن اجرا شده است.

شهردار منطقه هفت قم با اشاره به اجرای سنگ فرش به مساحت ۳ هزار مترمربع (سمت پیاده رو گذرخان) و سنگ سواره رو و اجرای سنگ فرش سمت پیاده رو میدان آستانه در این پروژه، اظهار کرد: اجرای استندهای سنگی خیابان ارم به تعداد ۳۵ عدد، تراش آسفالت خیابان انقلاب به میزان ۵۷۰۰ مترمربع، تخریب جدول نهر و کانیو خیابان انقلاب به میزان ۴۳۰ متر طول (مجموع ۸۶۰ متر طول) از دیگربخش‌های این پروژه است.