مجوزهای برداشت نمک در حوض سلطان قم بازنگری می شود

قم نما ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: با توجه به گذشت زمان و تغییر شرایط اکولوژیک در تالاب شکار ممنوع حوض سلطان، مجوزهای برداشت نمک در این منطقه نیازمند بازنگری است.

به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، سید رضا موسوی مشکینی در حاشیه بازدید از تالاب های شکار ممنوع مره و حوض سلطان گفت: بارش برف و باران و رهاسازی حقابه قمرود طی یک ماه گذشته، تالاب های قم را پرآب ساخته و شرایط زیستی در این مناطق را بهبود بخشیده است.

وی بر ضرورت ادامه تأمین حقابه زیست محیطی قمرود و قره چای و کاهش اضافه برداشت ها از منابع آب زیرزمینی به ویژه در دشت مسیله تأکید کرد و گفت: برای مقابله با کانون های القاء گرد و غبار در مرکز کشور و حفظ گونه های خاص گیاهی و جانوری در این مناطق، باید حقابه رودخانه ها و تالاب های قم را تأمین کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم آبگیری تالاب های مره و حوض سلطان و حضور پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در این مناطق را مناسب ارزیابی کرد و گفت: این اداره کل از هرگونه خسارت زیست محیطی به مناطق و زیستگاههای حساس و شکننده استان جلوگیری و بر اساس ضوابط و قوانین با آن برخورد خواهد کرد.

وی در پایان بر ضرورت بازنگری در مجوزهای برداشت نمک در تالاب حوض سلطان با توجه به گذشت زمان و تغییر شرایط اکولوژیک منطقه تأکید کرد و گفت: به همین منظور در روزهای آتی طی جلسه ای با حضور مسؤولان ذیربط در دستگاههای اجرایی و معدنکاران، در این خصوص تصمیم های لازم اخذ خواهد شد.