ادارات و بانک‌های استان قم در روز شنبه تعطیل شد

با تصویب ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم، ادارات و بانک‌های قم در روز شنبه تعطیل است.

در اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استانداری قم آمده است: با تصویب ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به عملیات به بحران استان تمامی دانشگاه‌ها، مدارس، مهدهای کودک‌‌ و دستگاه‌های اجرایی استان به‌غیراز نهادهای امدادی، اورژانسی و واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان استان در روز شنبه ۱۷ اسفندماه تعطیل خواهند بود.