شهروندان قبل از خرید املاک نسبت به بررسی مشخصات ملک و استعلام از شهرداری اقدام نمایند

شهردار منطقه ۲ گفت: با توجه به اینکه املاک در بیشتر موارد بدون رعایت سرانه ها به قطعات کوچک تفکیک و بدون استعلام از شهرداری خرید و فروش می شود، مشکلات عدیده ای برای شهروندان ایجاد می کند، بنابراین سرمایه شهروندان که به سختی جمع آوری شده، نباید هدر برود. به گزارش قم نما به […]

شهردار منطقه ۲ گفت: با توجه به اینکه املاک در بیشتر موارد بدون رعایت سرانه ها به قطعات کوچک تفکیک و بدون استعلام از شهرداری خرید و فروش می شود، مشکلات عدیده ای برای شهروندان ایجاد می کند، بنابراین سرمایه شهروندان که به سختی جمع آوری شده، نباید هدر برود.

به گزارش قم نما به نقل از شهرنیوز، رضا رحیمی شهردار منطقه ۲ بیان کرد: شهروندان مطلع باشند که برای املاک تفکیکی کمتر از حد نصاب و قولنامه ای و فاقد سند رسمی که از شهرداری استعلام نکرده اند امکان صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: شهروندان قبل از خرید هرگونه ملک با مراجعه به شهرداری از نوع کاربری ملک طبق طرح تفصیلی آگاه و از اینکه آیا حدنصاب تفکیک اجازه صدور پروانه را برای آن ملک می دهد یا خیر، مطمئن شوند.

شهردار منطقه ۲ همچنین با اشاره به ممنوعیت هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی، عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها، اراضی زراعی و باغات، افزود: بنا بر مفاد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن از جمله ماده ۹ این قانون، شرکت های تامین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از واگذاری خطوط، انشعاب وارائه هرگونه خدمات به ساختمان های فاقد پروانه معتبر منع می باشند و ضرورت دارد بررسی مجوزهای صادره توسط مراجع پیش از انتشار آگهی فروش اراضی در دستور کار قرار گیرد.