مخدوش کردن پلاک برای فرار از جریمه تردد جرم است

به نقل از فارس، معاون دادستان قم مخدوش کردن پلاک خودرو برای رهایی از جریمه محدودیت و ممنوعیت در تردد را جرم دانست.

روح الله مسلم خانی در نشست امروز ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با اشاره به طرح شهید سلیمانی به عنوان یک طرح مردمی و محله محور اظهار کرد: این طرح به مشارکت فعال مردم نیاز دارد و شایسته است تا تداوم اجرای آن و دستیابی به اهداف بلند طرح با توسّل به برخوردهای قضایی همراه نباشد.

وی اضافه کرد: البته گزارش نهادهای مسؤول در این طرح نشان می دهد که برخی از مردم همکاری لازم را با نیروهای فعال در طرح شهید سلیمانی به عمل نمی آورند.

معاون دادستان قم تصریح کرد: البته اگر ضرورتی داشته باشد می توان برخوردهای قهری را نیز در این طرح إعمال کرد، اما بدیهی است موفقیت هرچه بیشتر این طرح محله محور نیازمند تداوم اجرای آن به عنوان یک طرح عادی و مردمی است.

مسلم خانی در ادامه به ممنوعیت تردد شبانه و تردد بین استانی اشاره کرد و توجه داد: متأسفانه برخی از مردم از روی ناآگاهی و برای فرار از جریمه این ترددها، اقدام به مخدوش کردن پلاک خودرو خود می کنند، غافل از این که مخدوش کردن پلاک خودرو، جُرم است و مشمول حبس خواهد شد.

وی افزود: این روند در روزهای اخیر سبب ورود پرونده های بیشتر به دستگاه قضایی استان به جُرم مخدوش کردن پلاک خودرو شده است.

معاون دادستان قم همچنین از شورای اطلاع رسانی استان و رسانه ها خواست تا ناآگاهی برخی از مردم از این امر را در اطلاع رسانی های خود مدّ نظر قرار دهند.
انتهای پیام/