الحاق ۵۶۰ هکتار از اراضی پردیسان نیازمند مطالعه دقیق

به نقل از فارس، تصمیم اورژانسی شورای برنامه ریزی استان قم با موضوع الحاق ۵۶۰ هکتار از اراضی پردیسان به شهر قم از این منظر که می‌تواند مشکل مسکن بسیاری از شهروندان را حل کن فی‌نفسه ستودنی و قابل تقدیر است ولی مکان یابی آن نیازمند مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق و کاربردی است.

حمید اورعی: آمایش سرزمین طراحی فضا با تکیه بر توان های محیطی مناطق جغرافیایی است بنابراین  توسعه شهر بدون هدایت و کنترل کالبدی نتایج زیانباری را به دنبال دارد به همین دلیل آمایش سرزمین را مدیریت فضا نامیده اند.

مدیریتی که تلاش می کند در سطوح مختلف بین منافع و عملکرد فردی و اجتماعی نوعی تعادل و هماهنگی ایجاد کند و می کوشد تا تضاد منافع افراد و جامعه را از بین ببرد و آن را در جهت منافع عمومی جامعه هدایت نماید.
اصولاً عوامل طبیعی و اقلیمی نقش مهمی در اسکان جمعیت دارد منابع آب، شرایط آب و هوایی، پستی و بلندی زمین، کیفیت خاک، زلزله و بقیه عوامل طبیعی بر افزایش ضریب آسودگی و راحتی جمعیت تاثیر مستقیم دارد.
تصمیم اورژانسی و ضرب الاجلی شورای برنامه ریزی استان قم در جلسه هفته گذشته با موضوع الحاق ۵۶۰ هکتار از اراضی پردیسان به شهر قم از این منظر که می‌تواند مشکل مسکن بسیاری از شهروندان را حل کن فی‌نفسه ستودنی و قابل تقدیر است ولی مکان یابی آن نیازمند مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق و کاربردی است چراکه در حال حاضر منطقه پردیسان به دلیل اینکه از لحاظ توپوگرافی زمین و جنس خاک دارای مشکلاتی از جمله سیلاب های فصلی و عدم جذب آب و فاضلاب بوده دیگر توان توسعه و گسترش با این وسعت را ندارد و بلاشک هم مدیریت شهری و هم شهروندان متحمل خسارت هایی خواهند شد.

امید است تصمیم گیران در سطح استان و نیز شورای عالی شهرسازی ضمن توجه به رفع هر چه سریعتر مشکل مسکن شهروندان با اولویت قشر آسیب پذیر از مطالعات کاربردی و پژوهش های اولیه با نگاه فرهنگی اجتماعی اقتصادی زیست محیطی و سایر مطالعات غافل نشوند در غیر اینصورت بحران اجتماعی اقتصادی و بسیاری از مشکلات دیگر متصور است.
انتهای پیام/