برخورد با ۷۰ گاراژ ضایعاتی در منطقه ۶ شهر قم

مدیر منطقه ۶ شهرداری قم با اشاره به فعالیت گسترده گاراژهای ضایعاتی در منطقه ۶ از طی مراحل صدور حکم پلمپ و جابه جایی ۷۰ واحد از آنها خبر داد.

به نقل از روابط عمومی شهرداری قم ، سید رضا حسینی با اشاره به فعالیت برخی صنوف مزاحم در این منطقه، اظهار داشت: اقدامات خیلی خوبی در راستای ساماندهی صنوف مزاحم درمنطقه ۶ انجام شده است.

مدیر منطقه ۶ شهرداری قم بارزترین بخش ساماندهی صنوف مزاحم را خیابان مطهری خواند و افزود: آهن‌فروش‌های این محدوده به طور کلی ساماندهی شده‌اند و حتی یک مورد هم در محدوده خیابان مطهری درحال حاضر فعال نیست.

حسینی با اشاره به فعالیت برخی گاراژهای ضایعاتی در سطح منطقه ۶، تصریح کرد: ساماندهی ۷۰ مورد از این گاراژهای ضایعاتی در ۲۰ بند در حال پیگیری است که آرای بعضی از این ۷۰ مورد دریافت شده و بعضی در واحد اجرای احکام درحال پیگیری است.

وی بر ضرورت ساماندهی دوره گردهای ضایعاتی هم تاکید کرد و گفت: در این رابطه هم هماهنگی با سازمان مدیریت پسماند صورت گرفته است که کار ساماندهی آنها را انجام دهند.

مدیر منطقه ۶ شهرداری قم تاکید کرد: بافت منطقه به صورتی است که تعدد گاراژهای ضایعاتی در آن بسیار زیاد است، این ۷۰ مورد تشکیل پرونده تنها بخشی از همه گاراژهای فعال درسطح منطقه هستند که باید روی جمع آوری و پلمپ آنها با دقت بیشتری عمل بکنیم.

آن طور که حسینی گفته است در مرحله اول گاراژهایی که در بافت‌های مسکونی هستند در اولویت بحث پلمپ و تعطیلی و جابه‌جایی قرار دارند و در مراحل بعدی دیگر مناطق پاکسازی می‌شوند.

وی در رابطه با ضعف قانونی ساماندهی این گاراژها، تاکید کرد: یک ایرادی که وجود دارد این است که آرایی که در رابطه با پلمپ این واحدها می‌گیریم برمبنای بند۲۰ ماده ۵۵ است که روی ملک صادر می‌شود.

مدیر منطقه ۶ شهرداری قم ادامه داد: با توجه به نوع شغل ضایعاتی‌ها بعد از صدور حکم به راحتی ضایعاتشان را می‌فروشند و واحد صنفی جابه جا می‌شود و درملک دیگری کار خود را ادامه می‌دهد که نشان می‌دهد این شیوه برخورد ایراد حقوقی دارد و کار ما در شهرداری را برای ساماندهی چندین برابر می‌شود.