تصاویرنشست خبری استاندار و معاونین استاندار بمناسبت هفته دولت

نشست خبری استاندار قم ومعاونین استاندار عصر روز شنبه به مناسبت هفته دولت با خبرنگاران واصحاب رسانه برگزارشد.