توسعه ۷ خوشه کسب و کار در استان قم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم از توسعه ۷ خوشه کسب و کار در استان قم طی یک دهه اخیر خبر داد.

به نقل از خبرگزاری فارس از قم، اسرافیل شعاعی اظهار کرد: برنامه توسعه خوشه‌ای در ایران با الهام از تجربه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و در قالب تفاهم نامه مشترک بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و یونیدو مبنی بر انتقال دانش توسه خوشه‌ای به ایران، در اوایل دهه ۸۰ آغاز شد و در استان قم نیز طبق آخرین مطالعه انجام شده تا کنون ۱۲ خوشه مستعد شناسایی شده است و برنامه توسعه برای ۷ خوشه کفش، فرش دستباف، مبلمان، سوهان، سنگ، انگشتر و زیورآلات و پوشاک به اجرا گذاشته شده است.

وی به تعریف خوشه پرداخت و عنوان کرد: خوشه به مجموعه فعال در یک گرایش از کسب و کار گفته می‌شود که در یک ناحیه یا حوزه جغرافیایی تمرکز یافته و با فرصت‌ها و چالش‌های مشترکی مواجه هستند. این شرکت‌ها مجموعه‌ای از محصولات مرتبط و مکمل را تولید کرده و می‌فروشند. چنین تمرکزی باعث ایجاد کسب و کارهای مرتبط می‌شود و منجر به پیدایش نهادها و خدمات تخصصی در زمینه‌های فنی، مدیریتی و مالی منجر می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم بر تعامل سازنده بخش خصوصی و دولت تاکید کرد و افزود: در مدل توسعه خوشه عامل توسعه بعنوان بازوی دولت و بخش خصوصی عمل کرده و با تدوین برنامه‌های عملیاتی مورد درخواست ذی نفعان خوشه به اجرای آنها در طول سه سال می‌پردازد.