نشریات علمی پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی الکترونیکی منتشر می شود

رئیس دبیرخانه شورای راهبری دفتر تبلیغات اسلامی از تصویب الکترونیکی شدن انتشار نشریات علمی پژوهشی این دفتر خبر داد.

به نقل از خبرگزاری فارس از قم، علیرضا مؤمن آرانی با اشاره به بحث الکترونیکی شدن نشریه‌های علمی – پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: در جلسه اخیر شورای راهبری دفتر تبلیغات اسلامی مصوب شد تا نشریات علمی – پژوهشی دفتر از این پس بصورت الکترونیکی منتشر شود.

وی افزود: در این روش، ابتدا دبیر تحریریه با همکاری مدیرمسئول یک ارزیابی از مقالات داشته باشند و درصورتی که ارزیابی را ایشان انجام داد و مصوب شد که این مقاله مناسب برای پیگیری است، به یک ارزیاب برای ارزیابی ارائه شود، یعنی سیستم ارزیابی به این شکل در مجلات پیگیری و بصورت الکترونیکی چاپ شود.

رئیس دبیرخانه شورای راهبری دفتر تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: اگر سازمان، مرکز یا شخصی بصورت چاپی درخواست نشریه را داشت، باید هزینه را به آن واحد نشریه بپردازد و دبیر اجرایی نشریه موظف است نشریه چاپ شده را در اختیار درخواست کننده به شرط تامین هزینه قرار دهد.