عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه:

وحدت اقتدار آفرین است 

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: اثری تفرقه به دنبال خواهد داشت این است که جامعه از پیشرفت باز می‌ماند پیشرفت هر جامعه در گرو وحدتی که در هویت آن جامعه شکل می‌گیرد است؛ چون هویت واحد قوت اراده در جامعه به وجود می‌آورد و اقتدار جامعه نیز به اراده قوی جامعه برمی‌گردد و لذا وحدت اقتدار آفرین است.

به گزارش پایگاه خبری قم نما به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله محسن اراکی در مراسم رونمایی از کتاب “منشور وحدت” با موضوع گفتمان راهبری رهبر انقلاب پیرامون مساله وحدت با حضور جمعی از اساتید، طلاب و فعالین عرصه وحدت در سالن همایش معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی قم، ضمن اشاره به آیات قرآن کریم و روایات در وحدت جامعه اسلامی، تاکید کرد: یکی از مهمترین حوزه های بحث پیرامون وحدت حوزه بحث علم الاجتماع است؛ مصرانه و با تاکید می‌گوییم که ما یک علم الاجتماع اسلامی تام داریم؛ یعنی ما در اسلام مباحثی در باب تعریف جامعه، هویت، انواع جوامع، قوانین حاکم بر جوامع و تحولات اجتماعی، سیاسی و غیر سیاسی و آغاز و پایان جامعه بشر را در منابع دینی به شکل روشنی داریم.

وی افزود: از نگاه علم الاجتماع هر جامعه ای هویتی دارد و نمی‌توان جامعه‌ای را فرض کرد که از هویت واحدی برخوردار نباشد؛ هر جمعی از انسان‌ها اجتماع نیستند بلکه زمانی جامعه می‌شوند که هویت واحد داشته باشند که هویت هر جامعه ای به امام آن است؛ یعنی امامِ صاحب فرمان جامعه که اراده و شخصیت انسان‌ها را شکل می‌دهد و هویت برخاسته از اوست.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه جامعه‌ متفرق دچار شکاف هویتی و تضاد درونی خواهد شد گفت: عدم وحدت در هویت اجتماعی آثار زیادی را به دنبال خواهد داشت که اولین آن ضعف است؛ چنین جامعه‌ای دیگر قدرت دفاع از خود را نخواهد داشت و دشمن بر آن مسلط خواهد شد و دومین اثر آن این است که جامعه در آستان زوال قرار خواهد گرفت، جامعه‌ای که دچار چند دستگی شود دچار عذاب می‌شود و به تدریج رو به انقراض می‌رود.

وی در ادامه تصریح کرد: اثر دیگری که تفرقه به دنبال خواهد داشت این است که جامعه از پیشرفت باز می‌ماند پیشرفت هر جامعه در گرو وحدتی که در هویت آن جامعه شکل می‌گیرد است؛ چون هویت واحد قوت اراده در جامعه به وجود می آورد و اقتدار جامعه نیز به اراده قوی جامعه برمی‌گردد و لذا وحدت اقتدار آفرین است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: از دیگر حوزه‌های پژوهشی در مساله وحدت حوزه کلام است. رابطه وحدت با نظریه امامت یک رابطه بسیار محکمی است که در روایت مستفیضه نبوی بین شیعه و اهل سنت است که اختلاف در بین مسلمین از جدا شدن از اهل بیت(ع)‌ شروع می‌شود.

وی در ادامه ضمن بیان ضرورت پرداختن به وحدت از بعد فلسفی بیان داشت: از دیگر حوزه‌های پژوهش علمی در مساله وحدت حوزه فقهی و احکام فقهی مربوط به وحدت است به صورتی که از نگاه تمام مذاهب بحث شود نه فقط فقه شیعه که پژوهشی با این روش تا به امروز مطرح نشده‌است./