تبدیل مسکن به کالا کیفیت زندگی شهری را کاهش داده است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت: رویکرد به مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر کرده که اشکال بزرگی بوده و کیفیت زندگی شهری را کاهش داده است.

غلامرضا جانقربان در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به وضعیت تخلفات ساختمانی شهر قم در سال گذشته، اظهار کرد: یک مشکل بزرگی که در شهر قم و کشور وجود دارد عدم رعایت ضوابط و مقررات پروانه ساختمانی است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به تدوین طرح تفضیلی برای شهر قم، گفت: در طرح تفضیلی به طور کامل جزئیات مربوط به مناطق و تراکم‌ها و سطوح اشغال و کاربری‌ها مشخص شده است.

جانقربان با بیان اینکه ۵۰ درصد از مساحت شهر قم را کاربری‌های مسکونی تشکیل می‌دهند، افزود: ۲۵ درصد مساحت شهر شوارع و مابقی نیز شامل کاربری‌های تجاری، آموزشی و… است.

وی با تاکید بر اینکه جزئیات کاربری‌ها براساس عرض گذرها مشخص شده است، گفت: طرح تفضیلی شهر به یک ضابطه تبدیل شده که باید توسط مردم رعایت شود اما متاسفانه طی سال‌های قبل عملکرد خوبی از سوی سازندگان شاهد نبوده‌ایم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اذعان به اینکه رویکرد به مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر کرده که اشکال بزرگی بوده و کیفیت زندگی شهری را کاهش داده است، تصریح کرد: تبدیل منازل به کالای تجاری و سرمایه مشکلات زیادی را ایجاد کرده و به تبع آن اتفاقات اقتصادی کلان ضربات زیادی به بخش مسکن وارد کرده و سازندگان را به سمت سودخواهی از ساخت وساز کشانده است.