رها سازی پرندگان شکاری در قم

عکس: مهدی مریزاد

ده قطعه پرندگان شکاری از گونه های عقاب، جغد، کورکور و سارگپه پس از تیمار صبح امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم در زیستگاه اصلی خود در مناطق شکار ممنوع استان قم رهاسازی شد.