ضرورت نقش آفرینی مجموعه های دانشگاهی در بررسی علمی آثار و تبعات بیماری کرونا

استاندار قم بر ضرورت نقش آفرینی مجموعه های دانشگاهی در بررسی علمی آثار و تبعات بیماری کرونا و ارائه ی راهکارهای عملیاتی در این راستا تاکید کرد.

به نقل از روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم در دیدار رئیس جهاد دانشگاهی استان قم طی سخنانی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های جهاد دانشگاهی اظهار کرد: انتظار مدیریت استان از این مجموعه این است که در پروژه های تحقیقاتی در راستای مدیریت بیماری کرونا فعالانه عمل کند.

استاندار قم افزود: ارائه ی بازخورد پیامدهای کرونا در راستای مدیریت هرچه بهتر استان قم در دوران پسا کرونا از اهمیت ویژه برخوردار است و جهاد دانشگاهی می تواند با افکارسنجی مدیریت استان را در این مسیر کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تقسیم بندی استان ها به سه گروه سفید، زرد و قرمز از سوی ستاد ملی کرونا ادامه داد: نداشتن فوتی و بیمار جدید از شرایط قرار گرفتن در وضعیت سفید است که هنوز برای قم محقق نشده است.

سرمست افزود: تا زمان تغییر وضعیت و بهبود شرایط استان بایستی از طریق مجازی و الکترونیکی، برنامه های تحصیلی و تحقیقاتی مجموعه ی جهاد دانشگاهی پیگیری شود.