حضور فعالانه مساجد استان قم در عرصه کمک به نیازمندان

فرماندار قم گفت: با وجود عدم برگزاری نمازهای جماعت در مساجد استان، این مساجد در زمینه کمک به نیازمندان به صورت فعالانه عمل می‌کنند.

مرتضی حیدری با اشاره به خدمات مشاوره ای در استان قم اظهار کرد: اداره کل بهزیستی، مسوول کمیته پشتیبانی در خصوص مشاوره است و نهادهای مختلف از جمله بهزیستی و آموزش و پرورش و نهادهای خصوصی مشغول به فعالیت مشاوره ای در قم هستند.

وی ادامه داد: باید اطلاعات دستگاه‌ها، موسسات خیریه و گروه‌های مردمی در خصوص پشتیبانی‌ها از خانواده‌های آسیب دیده به دلیل شروع کرونا، اخذ و یک بانک اطلاعاتی واحد ایجاد شود تا هم پوشانی در این زمینه را شاهد نباشیم.

فرماندار قم افزود: حدود چهار درصد مردم استان قم در پنج بخش تابعه این شهر زندگی می‌کنند و رسیدگی به مردم نیازمند در روستاها بهتر از شهر قم است، نیازمندان در شهر مشکلات بیشتری نسبت به نیازمندان در روستاها دارند.

حیدری مساجد در استان قم را در زمینه کمک به نیازمندان، فعال دانست و تصریح کرد: با وجود عدم برگزاری نمازهای جماعت در مساجد استان، این اماکن در زمینه کمک به نیازمندان به صورت فعالانه عمل می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری قم پیش از این اعلام آمادگی کرده بود تا در اماکن حضور کارگران، کانکس استقرار داده و کار سازماندهی این کارگران انجام شود، اما نهادهای کارگری خواستار اعطای زمین و احداث ساختمان برای ساماندهی کارگران شدند و به دلیل تفاوت نظرات، ساماندهی کارگران ساختمانی انجام نشد، اداره کار باید نقش فعالی در زمینه ساماندهی این کارگران ایفا کند.