پاک‌سازی معابر و رفع سد معبر کسبه میدان کهنه

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم گفت: مشکلات عدیده‌ای به دلیل تجاوز بعضی از کسبه از حریم قانونی در میدان کهنه ایجاد شده بود که این مهم طی اقدامات قانونی توسط شهرداری منطقه یک و اداره تخلفات شهرداری رفع شد. سید مجتبی سبحانی با اشاره به درخواست‌های مکرر کسبه میدان […]

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم گفت: مشکلات عدیده‌ای به دلیل تجاوز بعضی از کسبه از حریم قانونی در میدان کهنه ایجاد شده بود که این مهم طی اقدامات قانونی توسط شهرداری منطقه یک و اداره تخلفات شهرداری رفع شد.

سید مجتبی سبحانی با اشاره به درخواست‌های مکرر کسبه میدان کهنه قم در خصوص مسائل و مشکلات این بازار، اظهار کرد: پس از دریافت نامه‌های مکرر کسبه میدان کهنه قم و اهالی این منطقه طی  بازدیدهایی که از محل داشتیم، متأسفانه مشکلات عدیده‌ای به دلیل تجاوز بعضی از کسبه از حریم قانونی ایجاد شده بود که این مهم باعث بروز مشکلات ترافیکی، بهداشتی و اقتصادی در محیط شده بود.

وی با تاکید بر اینکه طی اقدامات قانونی توسط  شهرداری منطقه یک و اداره تخلفات شهرداری نسبت به پاک‌سازی معابر و رفع سد معبر در این محل اقدام شد تصریح کرد: این اقدام خوشبختانه رضایت‌مندی اهالی و سایر کسبه میدان کهنه قم را به دنبال داشته است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه شورای اسلامی شهر قم آمادگی دارد در صورت دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص مشکلات و تخلفات شهری این موارد را با جدیت در مسیر حل و رفع آن پیگیری کند گفت: عزم ویژه‌ای در شهر برای رسیدگی به مشکلات و درخواست‌های مردمی وجود دارد.

فارس