ضدعفونی کردن شهر قم توسط جوانان کمیته مرکزی خادم شهدا از قاب دوربین

با شیوع ویروس کرونا هر شب تعدادی از جوانان کمیته مرکزی خادم شهدا آلوده‌ترین نقاط محله اعم از مبلمان شهری، عابر بانک، قفل درب منازل و مغازه و غیزه را ضدعفونی و گندزدایی می‌کنند.

به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، با شیوع ویروس منحوس کرونا هر شب تعدادی از خادمین شهدا، آلوده‌ترین نقاط محله اعم از مبلمان شهری، عابر بانک، قفل درب منازل و مغازه و غیره را ضدعفونی و گندزدایی می‌کنند.