۱۹ دی در ایستگاه اسفند۹۸ متوقف شد

مدیر مسئول و سردبیر این روزنامه در این خصوص نوشت:‌ روزنامه ۱۹دی با انتشار ۲۱ سال فعالیت مستمر و بی وقفه، امروز مجبور است با همه علاقمندانش و دلسوزان جامعه رسانه‌ای استان، حتی شده به طور موقت، خداحافظی تلخی داشته باشد و کرکره انتشار مکتوب روزنامه را پایین بکشد.

مرتضی داستانی از روزنامه نگاران پیشکسوت و در حال حاضر نیز مدیرعامل خانه مطبوعات قم است، گفت: این وداع تلخ قرار بود یکماه پیش اتفاق بیفتد. بدنبال – به تعبیر وی – هجمه ناجوانمردانه جریان زر و زور و تزویر به ۱۹دی، این اتفاق به تأخیر افتاد و با توجه به رسالتی که برای رونق بخشیدن به انتخابات به عهده داشتیم به بعد از انتخابات موکول شد.

وی ادامه داد: روزنامه ۱۹دی در این سال‌ها تلاش کرد در ایفای رسالتی که بر دوش دارد، همواره بر مدار حق و حقیقت حرکت کرده و از حق‌گویی و حق جویی واهمه‌ای نداشته باشد و با همه توان از افرادی که مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرند حمایت کند و به اندازه توان خود روشنایی بر تاریکی‌های جامعه بتاباند، عیب و ایرادها را بازگوید و مروج خوبی‌ها باشد. البته ممکن است در این راه بعضا دچار لغزش و خطا شده باشد ولی بی تردید از روی عمد نبوده است.

به گفته وی، در این سال‌ها، مورد لطف و از دیگر سو بی مهری خیلی‌ها قرار گرفتیم؛ برخی با حمایت‌های معنوی خود ما را شرمنده خود کردند؛ بعضی‌ هم تا توان داشتند بر ما تاختند و یا راه را سد کردند؛ از راست افراطی تا اصلاح‌طلب و ضد انقلاب خطابمان کردند، و در این روزهای آخر، بی تقوایی و دریدگی را به خاطر چند رأی به اوج خود رساندند.

داستانی بیان کرد:‌ البته این تهمت‌ها و افتراها، به تعبیر یکی از دوستان، بیشتر گرممان می‌کرد؛ می‌فهمیدیم روزنامه مؤثری هستیم. اگر مؤثر نبودیم به جای فحش و تهمت تمجیدمان می‌کردند.

وی ادامه داد: آنچه موجب تعطیلی روزنامه در این مقطع می‌شود، قطعا ربطی به این هجمه‌ها و دلخوردی‌ها ندارد، بلکه وضعیت نامطلوب مالی و به تعبیر بازاری آن، ورشکستگی اقتصادی موجب شده است تا نتوانیم انتشار روزنامه را ادامه دهیم، علیرغم اینکه سال‌های پر زحمت و سختی را برای تناور شدن نهال روزنامه گذرانده‌ایم.

داستانی، کسری دو سال اخیر در تأمین هزینه‌ها، انباشت بدهی از یک سو، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد ناشی از سیاست مطبوعاتی وزارت ارشاد و به ویژه اداره ارشاد قم، از دیگر سو را باعث ناتوانی در تامین نیمی از هزینه‌های روزنامه دانسته است.

وی ادامه داد: بنابراین برای ایفای بهتر رسالت خود در شرایط موجود رسانه‌ای کشور به دنبال تجدید نظر در روش‌ها، ساختارها و منابع درآمدی هستیم. امید داریم در این وقفه با راهنمایی دوستان بتوانیم به توفیقاتی دست پیدا کنیم و زحمات ۲۰ ساله جمعی از بهترین اصحاب رسانه استان سرانجام بهتری پیدا کند.

مدیرمسئول روزنامه ۱۹ دی گفت: قابل ذکر است که انتشار مکتوب روزنامه به طور موقت از امروز تعطیل می‌شود، ولی فعالیت برخط و مجازی آن با اهتمام و قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.