نصب دستگاه «سی تی اسکن» جدید در بیمارستان کامکار قم

مدیر پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی قم از نصب دستگاه سی تی اسکن جدید در بیمارستان کامکار قم خبر داد.

به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمد احمدی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای خدمات رسانی به بیماران مبتلا به ویروس کرونا، گفت: دو دستگاه تانک اکسیژن برای بیمارستان‌های کامکار و فرقانی قم با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان خریداری و نصب شده است.

وی بیان داشت: همچنین دستگاه جدید سی تی اسکن بیمارستان کامکار نیز خریداری و در حال نصب است که با راه اندازی آن شاهد خدمات رسانی بیشتر در موضوع گرافی بیمار خواهیم بود.

مدیر پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اهمیت تأمین لباس‌های محافظت فردی برای پرستاران و پزشکان، گفت: با مجتمع بعثت مذاکرات و عقد قرارداد به منظور تأمین ۵۰ هزار دست لباس سرهمی انجام و در مرحله تولید است.