گره ترافیکی در خیابان حرم نمای قم

خیابان حرم نمای امام خمینی(ره) چند سالی است که با معضل بزرگی به نام ترافیک و عرض کم دست و پنجه نرم میکند، که به نظر می رسد بازشدن این گره و احداث تقاطعی در این خیابان نیاز به هماهنگی و هم افزایی مسئولان استانی و شهری دارد.

عکس: مهدی مریزاد
منبع :خبرگزاری فارس قم