آیت الله مطهری حسنه ای از حسنات امام راحل است

شهید مطهری تنها نقش تمدنی نداشت، بلکه به کار خودش توجه و جهت گیری تمدنی داشت. هر جا نیاز و هر کاری نیاز بود انجام می داد.

حجت الاسلام پارسانیا پیش از ظهر امروز در همایش چهلمین سالگرد شهادت استاد مطهری که با موضوع «شهید مطهری و تمدن نوین اسلامی»در مدرسه عالی دارالشفاء در قم برگزار شد گفت: امروز در آستانه گام دوم قرار داریم و این گام در آستانه گام تحقق ظهور حضرت خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری قم نما به نقل از قم نیوز ،عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این که هر پدیده ای متشکل از عناصر و ارزشهایی است،‌ادامه داد: تمدن با فرهنگ و جامعه، مفاهیم نزدیک می باشند و به نظر می رسد تمدن، سطح به بلوغ رسیده از فرهنگ است. جامعه و فرهنگ محصول جهادها و اجتهادهای انسانی است.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: این عناصر دارای سطوحی است. سطح اول معنای توحیدی و نفس الامری تمدن است. این کار عالمان و متکلمان و فقیهان و حقوقدانان است. وقتی در مورد خود معانی حق و باطل صحبت می کنیم این مسئله پیش می آید که باور به توحید چه مسئله ای را درخود فرد ایجاد می کند.

این محقق اظهار داشت: اما سطح دوم معنا، جدای معنای نفس الامری که یا حق یا باطل می باشند، سخن از این می کنیم، این افراد توحید را بپذیرند، یعنی وارد ذهن و وجود انسان می شود. یک موقع سخن از معنای نفس الامری می کنیم و موقعی نیز سخن از عمل و اعتقادات افراد می کنیم.

وی بیان داشت: جهت سوم، ورود به فرهنگ و حوزه معرفتی است. این هم مراحل خودش را دارد. جامعه تمدنی کامل باید هر سه موضوع را باهم داشته باشد. اگر در جامعه معرفت، اقتصاد و فرهنگ نباشد، همه چیز از بین می رود.

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا گفت: این معنای سوم که فرهنگ است، در معنای دوم محقق می شود و بعد در درون فرد جوانه می زد و در مراحل بعدی وارد ارتباطات بشری و انسانی می شود و خطاب جهانی پیدا می کند. اینها اقتضائات فرهنگ و تمدن است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شهید مطهری نقش مهمی در فرهنگ و تمدن داشت. نسل طلبگی ایشان دوره خاص بود و مانند ایشان نداریم. ایشان در زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که کسی به حوزه وارد نمی شد، ولی ایشان وارد حوزه شد و با همت به کارش ادامه داد و از اساتید قوی بهره برد.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: شهید با همه توانایی و جامعیت، خود فرهنگ و تمدن شد. تحقق فرهنگ دارای فرایند است که ناظر به شرایط و ظرفیت ها است ولی شهید به تنهایی دارای همه ظرفیت های ناظر به فرهنگ بود. تنها نقش فرهنگی نداشت بلکه رویکرد فرهنگی و تمدنی داشت.

این محقق اظهار داشت: در آثار شهید به درستی این رویکرد پیدا است و ایشان حسنه ای از حسنات امام راحل است. در آثار شهید، مقوله فرهنگ و تمدن به خوبی دیده می شود. ایشان معتقد بود که اسلام دارای نگاه تمدنی است، از مفهوم اسلام به خوبی دفاع می کند و نظریه تمدنی می دهد.

وی بیان داشت: او امت تغییر یافته در سطح خود با رصد کردن شرایط محیطی و براساس نیاز روز هر چیزی که نیاز حرکت است، در خود جای داد و برخوردار بود. او داستان راستان برای کودکان، اصول روش رئالیسم برای مقابله با جبهه عظیم فلسفی رقیب را شرح می کند و هم اسفار تدریس می کند. با گروهای سیاسی ارتباط برقرار می نماید، خطابه سیاسی دارد و همه هستی اش را در خدمت رهبری یعنی امام راحل قرار می دهد.

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا گفت: شهید تنها نقش تمدنی نداشت، بلکه به کار خودش توجه و جهت گیری تمدنی داشت. هر جا نیاز و هر کاری نیاز بود انجام می داد. باتوجه به این نظریه و رودیکرد شهید، مطالعه در مقطعی از تاریخ ما می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شهید مطهری دارای نگاه چند بعُدی بود و همه کار و فعالیت شهید نشان می دهد که می شود همه مسائل فرهنگ و مسائل مرتبط را در یک جا در ایشان دید.