کشاورزی عامل اصلی در توسعه اشتغال زنان روستایی قم است

قم نما / رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: کشاورزی و فعالیت‌های وابسته به آن نقش مهمی در توسعه اشتغال زنان روستایی استان دارد و از مهاجرت خانواده‌های بومی روستاهای قم به شهر جلوگیری می‌کند.

عباس پورمیدانی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: اشتغال زنان روستایی استان به فعالیت‌های کشاورزی موجب افزایش درآمد خانواده‌ها و بالا رفتن رضایت آنان از زندگی در روستا می‌شود که این موضوع نقش مهمی در حفظ حیات روستاهای قم دارد.

وی ادامه داد: در همین رابطه، سازمان جهاد کشاورزی قم،‌ توسعه اشتغال زنان روستایی در بخش کشاورزی را دنبال و از تشکیل صندوق‌های اعتباری زنان روستایی در استان حمایت می‌کند.

وی افزود: صندوق‌های اعتباری زنان روستایی عامل مهمی برای تامین مالی فعالیت‌های موردنظر است و موجب انسجام هرچه بیشتر زنان در مناطق روستایی برای انجام بهتر فعالیتشان می‌شود.

پورمیدانی گفت:‌ زنان روستایی در همه بخش‌های کشاورزی استان ازجمله فعالیت‌های زراعی،‌ باغی،‌ دامی،‌ شیلات‌ و صنایع تبدیلی و غذایی حضور دارند و به توسعه این حوزه مهم اقتصادی کمک می‌کنند.

وی بیان کرد: ارائه برخی مشوق‌های مالی همچون پرداخت تسهیلات بانکی ازجمله راهکارهایی است که سازمان جهاد کشاورزی قم برای حمایت از فعالیت زنان روستایی در بخش کشاورزی استان،‌ اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: با ایجاد و توسعه فعالیت واحدهای تبدیلی و غذایی در مناطق روستایی استان،‌ زمینه اشتغال و مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی بیش‌ازپیش مهیا می‌شود که این مهم ازجمله اولویت‌های اقتصادی قم در بخش کشاورزی است.

تاکنون ۲۶ صندوق اعتبار خرد زنان روستایی با عضویت حدود یکهزار تن درقم فعالیت می‌کند و امکان خوبی برای گسترش حضور زنان روستایی استان در حوزه کشاورزی از این طریق فراهم‌شده است.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی نیمی از سهم اشتغال روستائیان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده است.

از مجموع بیش از ۱۴هزار بهره‌بردار قمی در حوزه کشاورزی، یکهزار و ۱۰۰ تن بانوان هستند،‌ میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر ۸۰۵ هزار تن در زمینهٔ محصولات زراعی،‌ باغی،‌ دامی و شیلات است.