کلیات سند مبارزه با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها تصویب شد

قم نما / در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم کلیات سند مبارزه با عرضه مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش سازها در جلسه‌ای تصویب شد.

بهرام سرمست ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم طی سخنانی با اشاره به تدوین سند مبارزه با عرضه مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش سازها با تاکید بر بررسی کارشناسی و اجماع نظر بر روی این سند گفت: نخستین نکته‌ای که در هر سندی باید به آن بپردازیم بیان صحیح مسئله و نیاز به یک فهم مشترک از آن است.

استاندار قم با تاکید بر تهیه پیش‌نویس چنین اسنادی و بحث در کارگروه‌های تخصصی افزود: پس از مباحث کارشناسی بایستی اسناد تدوین شده به تصویب اعضا برسند.

وی عملیاتی بودن چنین اسنادی را ویژگی مهمی در اجرای یک سند دانست و تصریح کرد: اسناد تحولی که تصویب می‌شوند بایستی قابل عملیاتی شدن و نظارت داشته باشند تا روند تحقق آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد.

سرمست با بیان اینکه مدیریت استان برنامه محور و نتیجه گرا است خاطرنشان کرد: اصلاح فرآیندها و تسریع در تحقق برنامه‌ها بایستی خروجی اجرای این سند باشد.

وی با تاکید بر تشکیل کارگروهی برای ارزیابی عملکرد مراکز ترک اعتیاد گفت: این کارگروه تا سه ماه آینده تشکیل و پس از ارزیابی مراکز، آسیب شناسی و روند بهبودی و ارتقا مراکز ترک اعتیاد را تدوین و در این نشست گزارش کند.

استاندار با اشاره به جایگاه قم در انگشتر سازی و نام گرفتن قم تحت عنوان شهر ملی انگشتر در کشور گفت: ایجاد اشتغال یکی از برنامه‌های مهم مراکز نگهداری و ترک اعتیاد باید باشد و برای نمونه می‌توانیم با آموزش انگشتر سازی به مددجویان از این ظرفیت برای اشتغال این افراد استفاده کنیم.