افزایش بیماران بستری مشکوک به کرونا در قم/حال ۳۰ نفر وخیم است

قم نما-رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در حال حاضر حدود ۱۹۰ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان ها بوده که حال ۳۰ نفر آنها وخیم است.

محمدرضا قدیر در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به هجدهم تیرماه ۴۵ نفر پذیرش اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا صورت گرفته است.

وی ادامه داد: ۳۷ مورد بستری جدید در بخش ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان انجام شده و ۱۹ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند نیز ترخیص شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۹۰ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان ها بوده که حال ۳۰ نفر آنها وخیم است.