۲۵۵ فقره جواز تاسیس در قم صادر شد

قم نما – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: در راستای تحقق راهبرد جهش تولید از ابتدای سال‌جاری تا پایان خردادماه،‌ ۲۵۵ فقره جواز تاسیس ایجادی و توسعه‌ای در قم صادر شد که نشان‌دهنده رغبت بالای سرمایه‌گذاران برای فعالیت در بخش‌ صنعت استان است.

محمود سیجانی روز چهارشنبه درگفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: طی این مدت ۲۴۳ فقره جواز تاسیس ایجادی با ۲۳هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی اشتغال برای ۳هزار و ۷۸۳ تن در قم صادرشده‌است.

وی افزود: ۱۲ فقره جواز تاسیس توسعه‌ای نیز با ۶هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی ایجاد اشتغال برای ۱۸۷ تن در استان صادر شد.

وی ادامه داد:‌ درمجموع کل جواز تاسیس موجود استان ۲هزار و ۵۳۶ مجوز با برآورد ایجاد اشتغال برای ۴۷هزار و ۸۰۳ تن و سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است.

سیجانی گفت:‌ همچنین در سه‌ماهه نخست سال جاری ۲۲ فقره پروانه بهره‌برداری جدید ایجادی با یکهزار و چهل میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی برای ۴۹۴ تن و ۲۹ فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای با یکهزار و ۶۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ایجاد اشتغال برای ۴۳۲ تن در قم صادرشده‌است.

وی بیان کرد: درمجموع ۲هزار و ۲۳۱ فقره پروانه بهره‌برداری با فراهم کردن فرصت اشتغال برای ۵۶هزار و ۸۰۴ تن و سرمایه‌گذاری بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال در استان موجود است.

بر اساس آخرین آمار حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای واحدهای صنعتی و معدنی موجود استان قم بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در ۲هزار و ۲۳۱ واحد صنعتی و صنایع معدنی استان برای ۵۶ هزار و ۸۰۴ تن فرصت اشتغال ایجادشده است؛ همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) – قنوات – و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.