بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم مربوط به سال‌های قبل است

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۹۶ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم، گفت: این سازمان در سال ۹۶ بیش از ۷۵ درصد از بودجه پیش‌بینی‌شده را محقق کرده است و از این منظر سازمانی موفقی بوده است. به گزارش قم نما به نقل از شهرنیوز، […]

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۹۶ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم، گفت: این سازمان در سال ۹۶ بیش از ۷۵ درصد از بودجه پیش‌بینی‌شده را محقق کرده است و از این منظر سازمانی موفقی بوده است.

به گزارش قم نما به نقل از شهرنیوز، محسن رنجبر در شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۹۶ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: با توجه به اینکه بودجه شهرداری عمومی بوده و امکان تخصیص بودجه سازمان‌ها از ابتدای سال ممکن نیست، این سازمان یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بدهکار بوده که بخشی از این بدهی به دلیل اقدامات سال‌های قبل است.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با تأکید بر لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۹۶ سازمان فرهنگی وزشی شهرداری قم، خاطرنشان کرد: بودجه این سازمان برخلاف برخی گفته‌ها ۲ میلیارد تومان نبوده و با بررسی‌های مجدد و دقیق ثابت‌شده که بدهی واقعی این سازمان در حال حاضر در حدود ۷۰۰ میلیون تومان است.
رنجبر با بیان لایحه اخذ مجوز اصلاحیه مصوبه موضوع انتشار اوراق مشارکت سال ۹۷ به میزان ۷۰۰۰ میلیارد ریال، عنوان کرد: برای باز بودن دست شهرداری در خرید اتوبوس‌های شهری و قطار شهری باید سقف ۷۰۰۰ میلیارد ریال بدون محدودیت خاصی دنبال شود.