۱۱۶ هزار قمی تحت پوشش پزشک خانواده هستند

قم نما – مدیرگروه گسترش شبکه مرکز بهداشت قم گفت: ۱۱۶ هزار و ۱۱۲ نفر در مناطق روستایی قم معادل ۹.۳۴ درصد کل جمعیت این استان تحت پوشش پزشک خانواده هستند.

مجتبی بافرانی روز ‌سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا،‌ افزود: ۹ مرکز روستایی و پنج مرکز شهری روستایی مجری اجرای برنامه پزشک خانواده است که ۲۹ پزشک در این ۱۴ مرکز مشغول فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: خدمات بهداشتی شامل مراقبت‌های گروه‌های سنی کودکان، ‌نوجوانان، ‌جوانان،‌ میانسالان و سالمندان و کلیه خدمات درمانی سطح یک، مراقبت‌های مادران باردار، خدمات مشاوره، سلامت روان و خودآگاهی در ۱۴ مرکز مجری پزشک خانواده به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر چهار هزار نفر یک پزشک در مراکز مجری پزشک خانواده مشغول خدمت است، خاطرنشان کرد: برخی مراکز که در شهرهای سلفچگان، دستجرد، قنوات، کهک و جعفریه قرار دارند، علاوه بر این شهرها، روستاهای اطراف را نیز زیرپوشش دارند و به آن‌ها مراکز شهری روستایی گفته می‌شود.

بافرانی با اشاره به فعالیت ۵۹ خانه بهداشت در روستاهای قم، خاطرنشان کرد: کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان، سالمندان و مادران باردار ۶ گروه سنی هستند که در خانه‌های بهداشت خدمات دریافت می‌نمایند.

وی با بیان این‌که بیش از ۸۴ بهورز در خانه‌های بهداشت خدمات ارائه می‌دهند، بیان کرد: افراد ساکن در مناطق روستایی به‌جز کسانی که دفترچه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی دارند، بدون پرداخت حق بیمه، زیرپوشش بیمه پزشک خانواده قرار گرفته‌اند که بیمه سلامت محسوب می‌شود.

وی با بیان این‌که برنامه پزشک خانواده از سال ۸۴ آغازشده است، افزود: کیفیت خدمات پزشکی ارائه‌شده در خانه‌های بهداشت مطلوب و نتایج خوبی داشته است.