۴۶۷ میلیارد ریال تسهیلات برای بانوان کشاورز قمی اختصاص یافت

قم نما – معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: ۴۶۷میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال تسهیلات از محل اعتبارات رونق تولید و تبصره ۱۸ طی سال ۹۸ برای حمایت از فعالیت بانوان در بخش کشاورزی قم اختصاص یافت.

سید مصطفی منزوی روز یکشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: حمایت از بانوان کشاورز استان یکی از اولویت‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی قم است که در این رابطه پرداخت تسهیلات بانکی برای رونق یافتن کسب‌وکار موردنظر آنان، به‌صورت مستمر انجام ‌شود.

وی افزود: درهمین راستا سال گذشته با پرداخت ۶۶ فقره تسهیلات رونق تولید به مبلغ ۱۱۷میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال به بانوان فعال در بخش کشاورزی قم موافقت و فرآیند پرداخت تسهیلات موردنظر آنان توسط بانک‌های عامل انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین از محل اعتبارات تبصره ۱۸ نیز ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ۲۳ متقاضی در میان بانوان کشاورز استان اختصاص یافت که روند پرداخت آن توسط بانک‌های عامل دنبال شد.

منزوی گفت: زنان دربخش کشاورزی قم حضوری فعال دارند و درتمام حوزه‌ها از زراعت و باغداری تا دامپروری و گلخانه‌داری مشغول کار و تولید هستند.

وی بیان کرد: تجربه و مهارت بانوان کشاورز قمی در سطح مطلوبی است و حمایت از آنان موجب تقویت کمی و کیفی محصولات کشاورزی استان خواهد شد.

از مجموع بیش از ۱۴هزار بهره‌بردار قمی در حوزه کشاورزی، یکهزار و ۱۰۰ تن بانوان هستند،‌ همچنین ۲۶ صندوق اعتبار خرد زنان روستایی با عضویت ۹۰۰ تن در قم فعال است.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی ‌قم را روستاییان استان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی ۴۵ درصد اشتغال روستائیان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده است.

میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر ۸۰۵ هزار تن در زمینهٔ محصولات زراعی،‌ باغی،‌ دامی و شیلات است.