قم یکپارچه غرق در نور و سرور میلاد امام رضا(ع)

قم نما – همزمان با میلاد امام رضا(ع) شهر مقدس قم یکپارچه غرق در سرور و شادی شده است.

همزمان با میلاد امام علی بن موسی الرضا(ع) برادر حضرت فاطمه معصومه(س) شهر مقدس یکپارچه غرق در نور و سرور شده است.

همزمان با این ایام بابرکت بارگاه منور حضرت فاطمه معصومه(س) نورباران شده و مراسمات شادی و سرور در این بارگاه کریمانه برپا است.

همچنین سرتاسر شهر قم نیز چراغانی شده و پرچم ها و پارچه های رنگی نصب شده و شهرداری با نصب بنرهای ویژه ای دهه کرامت، میلاد بانوی کرامت و حضرت رضا(ع) تبریک گفته است.

زائرین و دوست داران خاندان عصمت و طهارت با حضور در بارگاه منور حضرت معصومه(س) ضمن رعایت موازین بهداشتی، این میلاد سرتاسر نور و سرور را به محضر بانوی کرامت تبریک می گویند.

در مساجد، هیئات، حسینیه ها نیز مراسمات شادی با رعایت پروتکل های شادی برپا شده و مردم این میلاد باسعادت را جشن می گیرند.

نورباران آسمان قم نیز در چند نقطه این شهر به مناسبت شب میلاد باسعادت حضرت رضا(ع) انجام شد.