حال ۴۰ بیمار مشکوک به کرونا در قم وخیم است

قم نما – رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در حال حاضر حدود ۱۷۵ نفر بستری مشکوک به کرونا در قم بوده که حال ۴۰ نفر آنها وخیم است.

محمدرضا قدیر در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به دوازدهم تیرماه ۴۵ نفر پذیرش اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا بوده است گفت: ۲۹ مورد بستری جدید در بخش های بیمارستانی در این خصوص انجام شده است.

وی تصریح کرد: ۲۰ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی کرونا بستری بودند ترخیص شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۷۵ نفر بستری مشکوک به کرونا در قم بوده که حال ۴۰ نفر آنها وخیم است.