مطالبه‌گری مردم در حوزه محیط زیست اتفاق ارزشمندی است

قم نما – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: امروز مردم نسبت به گذشته، دغدغه های جدی در حوزه محیط زیست دارند و این مطالبه گری یک اتفاق ارزشمند است که باید ادامه داشته باشد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست ، سید رضا موسوی مشکینی در کارگاه آموزشی محیط زیست ویژه آموزش دهندگان و کارشناسان نهضت سواد آموزی استان قم گفت: همه مردم در یک دهه گذشته آثار منفی و زیانبار تخریب طبیعت و محیط زیست را به خوبی در جامعه مشاهده کرده اند.

وی با بیان اینکه امروز مردم نسبت به مسائل زیست محیطی دغدغه و مطالبه دارند، آن را یک اتفاق ارزشمند دانست و گفت: چالش ها و معضلات زیست محیطی در کشورمان حقیقتا جدی است و همانگونه که در اصل ۵۰ قانون اساسی نیز ذکر شده است، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی و عمومی تلقی می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه حفظ محیط زیست باید در فکر و اندیشه ما شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: همه مردم و مسؤولان باید با همدلی و مشارکت، تلاش کنند تا به سمت جامعه ای پاک حرکت کنند، زیرا نگاه تک بعدی به مسائل اقتصادی و اجتماعی، آسیب زننده است.

وی در پایان نقش تک تک افراد جامعه در حفظ محیط زیست را بسیار مؤثر عنوان کرد و افزود: شهروندان می توانند با راهکارهای ابتدایی و با کمترین هزینه ها، از ایجاد بحران های جدی و تحمیل هزینه های گزاف جلوگیری کنند و نباید تصور کنیم که یک نفر یا چند نفر مؤثر نخواهند بود.