اطلاعات ممیزی کامل مناطق قم به اتمام رسیده است/ وصول ۱۴۳۰ میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه

قم نما – مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: در سال ۹۸ ممیزی شهر قم به اتمام رسید و اطلاعات ممیزی در سیستم سرای ۸ انتقال و با تطبیق سوابق در مناطق یک، سه و چهار و هم‌چنین مناطق پنج و هفت به اتمام رسیده است و در مناطق دو و شش و هشت هم در شرف انجام بوده و با اتمام این فرآیند اطلاعات ممیزی از ۲۱۵۴۸۱ کد به ۴۰۳۶۸۹ کد نوسازی افزایش خواهد یافت.

به نقل از روابط عمومی شهرداری قم ، علی‌اصغر رنگرز جدی با اشاره به آخرین وضعیت بدهی‌های شهرداری، اظهار داشت: وصولی حاصل از این اقدامات مبلغی به ارزش ۱۴۳۰ میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه است که از بدهی شهرداری به بانک تجارت کسر شده است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به تشکیل جلساتی برای جلوگیری از افزایش تعداد چک‌های برگشتی، عنوان کرد: به‌منظور جلوگیری از افزایش چک‌های برگشتی و پیگیری وصول آن‌ها جلساتی با حضور مدیرکل حقوقی و روسای حقوقی و درآمد مناطق هر هفته تشکیل‌شده است که در مجموع از سال ۹۵ تا پایان سال ۹۸ مبلغی به ارزش ۹۲ میلیارد ریال وصول شد.

رنگرز جدی عنوان کرد: این رقم با شیوع بحران کرونا و تعویق چک‌های سررسید شده ناگهان به ۱۴۹ میلیارد ریال رسید که با پیگیری‎های انجام‌شده اکنون ۱۱۲ میلیارد ریال شده و این مبلغ در حال کاهش است، جلسات هماهنگی با مناطق مختلف تا قبل از شیوع بیماری کرونا انجام‌شده و هم‌اکنون هم در حال انجام است.

وی با بیان اقدامات صورت گرفته این اداره کل، تصریح کرد: در سال ۹۸ ممیزی شهر قم به اتمام رسید و اطلاعات ممیزی در سیستم سرای ۸ انتقال و با تطبیق سوابق در مناطق یک،سه و چهار و هم‌چنین مناطق پنج و هفت به اتمام رسیده است و در مناطق دو و شش و هشت هم در شرف انجام بوده و با اتمام این فرآیند اطلاعات ممیزی از ۲۱۵۴۸۱ کد به ۴۰۳۶۸۹ کد نوسازی افزایش خواهد یافت.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم خاطرنشان کرد: همزمان با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند(و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ جلسات مستمری با ادارات، نهادها و دستگاه‌های اجرایی بدهکار به شهرداری انجام‌شده و جلسات عمومی در استانداری به‌دفعات هم تشکیل یافته است و برای پیگیری به سازمان برنامه‌وبودجه کل کشور هم ارجاع داده‌شده است.