مؤلفه های زیست محیطی در مدیریت شهری قم مورد توجه قرار بگیرد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: مدیریت شهری در شهر مقدس قم آنگونه که باید و شاید به مؤلفه های زیست محیطی در ابعاد مختلف توجه نداشته و مسؤولان امر باید این مسأله حساس و حیاتی را هرچه بیشتر مورد توجه قرار دهند. به گزارش قم نما به نقل از روابط عمومی اداره کل […]

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: مدیریت شهری در شهر مقدس قم آنگونه که باید و شاید به مؤلفه های زیست محیطی در ابعاد مختلف توجه نداشته و مسؤولان امر باید این مسأله حساس و حیاتی را هرچه بیشتر مورد توجه قرار دهند.

به گزارش قم نما به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، سید رضا موسوی مشکینی در جلسه جمع بندی سلسله نشست های «قم، عش آل محمد(ص)» گفت: با پررنگ شدن بحران های زیست محیطی در سال های اخیر، مسأله حفاظت از محیط زیست در میان مردم و مسؤولان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه محیط زیست واژه عامی است که بسیاری از ابعاد فردی و اجتماعی زندگی ما را دربرمی گیرد، اظهار داشت: متأسفانه مدیریت شهری در شهرهای کشورمان، آنگونه که باید و شاید به مسأله محیط زیست توجه نداشته است و در شهر مقدس قم نیز غفلت مسؤولان از این مسأله حساس و حیاتی کاملا مشهود است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به استقرار واحدهای صنعتی آلاینده پیرامون شهر قم، تخریب باغات درون شهری و آشفتگی مبلمان شهری، خاطرنشان کرد: مؤلفه های زیست محیطی در مدیریت شهری هنوز شناخته شده نیست و این معضل باید هرچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و با برنامه ریزی و اقدامات درست جبران شود.

وی با بیان اینکه کلانشهر قم در ابعاد مختلف بسیار متراکم شده و دارای محیط زیست شکننده ای است، تصریح کرد: با وجود مهاجرت گسترده و تنوع قومیتی در شهر مقدس قم، مسؤولان باید هرچه بیشتر برای جلب مشارکت و حضور مؤثر شهروندان در حفظ و حراست از محیط زیست تلاش کنند.