انبوه‌سازان مسکن فقط دنبال سودآوری نباشند

قم نما – معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به اهمیت کیفی‌سازی در مسکن و آرامش و نشاط در زندگی مردم، گفت: در این موضوع انتظار ما این بوده که انبوه‌سازان به سمت کیفی‌سازی رفته و احداث بنا را مطابق پروانه انجام دهند.

به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، غلامرضا جانقربان با اشاره به نقش انبوه‌سازان در کیفیت ساخت‌وساز در شهر، اظهار داشت: از انبوه‌سازان باید تشکر نمود که در این شرایط اقتصادی صنعت ساخت‌وساز در استان قم را زنده نگه داشته‌اند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با تأکید بر وجود برخی انتقاداتی در عملکرد انبوه‌سازان، گفت: نیاز شهر قم این بوده که در بخش مسکن نگاه صرفه به‌صورت کالایی و سرمایه‌ای پیش نرود و به جوانب دیگر امر هم توجه شود.

جانقربان با اشاره به اهمیت کیفی‌سازی در مسکن و آرامش و نشاط در زندگی مردم، افزود: در این موضوع انتظار ما این بوده که انبوه‌سازان به سمت کیفی‌سازی رفته و احداث بنا را مطابق پروانه انجام دهند.

وی با بیان اینکه حوزه معاونت معماری و شهرسازی یکی از پرکارترین معاونت‌های شهرداری قم است، ادامه داد: ۸۵ درصد مراجعین به شهرداری به این معاونت در مناطق هشت‌گانه شهر قم مراجعه می‌کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به وجود سه اداره کل زیرمجموعه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قم، خاطرنشان کرد: اداره کل نظارت بر ضوابط شهری شامل دو زیرمجموعه اداره تدقیق مکانی اداره کنترل ساخت‌وساز می‌شود.

جانقربان افزود: دو اداره کل دیگر معاونت شهرسازی شهرداری قم یکی مدیریت کمیسیون‌های ماده صد است که به مسئله تخلفات ساخت‌وساز و رای‌های صادره رسیدگی می‌کند و دیگر اداره کل مطالعات و طراحی توسعه شهری که موضوعاتی مانند نقشه‌های تفکیکی و سیما و منظر شهری در شرح وظایف آن قرار دارد.