آشفتگی میدان مطهری به علت طرح‌های در حال انجام است

قم نما – شهردار منطقه هفت قم با بیان اینکه یکی از مراکز تبادل مسافر در شهر، میدان مطهری بوده که یک سری آشفتگی‌هایی در آن وجود دارد، گفت: بسیاری از پروژه‌ها در این میدان به مرحله اتمام نرسیده و یکی از پروژه‌های مهم در این محدوده، پروژه متروست.

به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، مجید متین‌فر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه خیابان استاد فقیهی، اظهار داشت: این پروژه حدفاصل خیابان ۱۹ دی تا خیابان شهید لواسانی(ساحلی) در سال جاری موردتوجه بوده تا بازگشایی انجام شود، در این مسیر ساختمان اداری و منازل مردم قرار داشته که شامل بیمارستان کامکار، تأمین اجتماعی و شرکت مخابرات است که دراین‌باره نیز جلساتی برگزار شد و در انجام آن قول مساعد داشته‌ایم.

شهردار منطقه هفت قم به نقش این پروژه اشاره کرد و افزود: با اجرای این پروژه مهم سطح زیرین به‌عنوان پارکینگ طبقاتی مورداستفاده قرار می‌گیرد تا بتوانیم معضل پارکینگ در سطح شهر به‌ویژه هسته مرکزی شهر را تا حدودی مرتفع کنیم.

متین‌فر با بیان اینکه یکی از مراکز تبادل مسافر در شهر، میدان مطهری بوده که یک سری آشفتگی‌هایی در آن وجود دارد، تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌ها در این میدان به مرحله اتمام نرسیده است و یکی از پروژه‌های مهم در این محدوده پروژه مترو است.

وی یادآور شد: ایستگاه مرکزی مترو در میدان مطهری مستقر است و یکی از پروژه‌های مهم که دراین‌ارتباط برای سال جاری تعریف‌شده، تملک املاک در این مسیر بوده که به‌شدت در حال اجراست.

شهردار منطقه هفت قم با تأکید بر اینکه در سال قبل از ردیف عمرانی ۱۰۰ میلیون تومان حفر چاه در سطح منطقه داشتیم، ابراز کرد: امسال نیز این موضوع تداوم دارد و این نقاط آسیب خیز شناسایی و با توجه به بارندگی با ردیف اعتباری مناسب رفع می‌شود.

متین‌فر افزود: در سطح شهر قم، ۸ منطقه وجود دارد که هر یک دارای بودجه مستقل است، اما منطقه ۴ و ۱ که درآمد بهتری دارند پشتیبانی‌کننده دیگر مناطق هستند، درآمد منطقه هفت، ۱۱۰ میلیارد تومان و بودجه عمرانی و جاری جمعاً ۱۷۶ میلیارد تومان است که کمبود آن از دیگر مناطق تأمین می‌شود تا عقب‌ماندگی‌ها را با تغذیه مالی به‌روز برسانیم.