آگهی مزایده عمومی

واگذاری تعداد ۴ غرفه در بوستان‌ها و یک پارک بادی

شناسه آگهی : 1674927 شناسه میم الف : -1

 

 

 

آگهی مزایده عمومی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم در نظر دارد با رعایت تشریفات قانونی نسبت به واگذاری اجاره موضوع ذیل از طریق مزایده به مدت ۳ سال شمسی، به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

موضوع مزایده مشخصات ملک قیمت پایه مبلغ تضمین
اجاره عرصه و اعیان پارک بادی کودکان واقع در بوستان معلم مساحت ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ماهیانه

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
حدود ۲۵۰ مترمربع

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم در نظر دارد با رعایت تشریفات قانونی نسبت به واگذاری اجاره موضوعات ذیل از طریق مزایده به مدت ۲ سال شمسی، به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

موضوع مزایده مشخصات ملک قیمت پایه مبلغ تضمین
اجاره یک باب غرفه جهت فروش البسه بانوان واقع در بوستان نرگس بانوان مساحت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ماهیانه

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
حدود ۱۵ مترمربع

 

موضوع مزایده مشخصات ملک قیمت پایه مبلغ تضمین
اجاره یک باب غرفه تنقلات واقع در بوستان لاله مساحت ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ماهیانه

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
حدود ۱۵ مترمربع

 

موضوع مزایده مشخصات ملک قیمت پایه مبلغ تضمین
اجاره یک باب غرفه تنقلات واقع در بوستان غدیر (روبروی دفتر فضای سبز) مساحت ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ماهیانه

۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
حدود ۱۵ مترمربع

 

موضوع مزایده مشخصات ملک قیمت پایه مبلغ تضمین
اجاره یک باب غرفه تنقلات واقع در بوستان بانوان پروانه مساحت ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

ماهیانه

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
حدود ۳۰ مترمربع

 

” انواع تضمین شرکت در مزایده ”

ردیف نوع ضمانت نامه توضیحات
۱ ضمانت نامه بانکی ضمانت‌نامه‌هاي بانكي جهت شرکت در مزایده، بایستی حداقل ۹۰ روز از تاریخ چاپ آگهی موضوع مزایده دارای اعتبار باشد. (تا کسر دو روز قابل قبول است) شناسه ملی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم ۱۴۰۱۲۲۳۶۸۷۳
۲ وجه نقد واریز به شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۲۷۰۰۹۸۶ بانک شهر شعبه چهارراه بازار قم به نام حساب سپرده سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم که بایستی به صورت فیش سه برگی تهیه و فیش صاحب حساب در پاکت الف قرارداد گیرد.

مهلت دریافت و تسلیم اسناد:

  • متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به امورقراردادهای سازمان نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
  • مهلت دریافت و ارائه پیشنهاد به مدت ۱۰ روز کاری، از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می‌باشد.
  • شرایط و ویژگی‌های مورد اجاره در شرایط عمومی و خصوصی درج گردیده است و متقاضیان محترم مکلف‏اند پس از دریافت و مطالعه، کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند. امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط است.
  • متقاضیان محترم برای سوالات تخصصي و عمومی، با واحد درآمد با شماره تلفن ۳۰۴۴۶۸۱۶- ۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.
  • محل تسلیم پیشنهادها: قم، خیابان آذر، بوستان شهداء آذر، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم، طبقه همکف، حراست سازمان.
  • لازم به ذکر است ساعت تحویل پاکت روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۴:۲۰ و روزهای پنج شنبه ساعت ۱۳:۲۰ می‌باشد.
نوبت آگهی  اول نوبت آگهی  دوم
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

 

امور فرهنگی و ارتباطات سیما، منظر و فضای سبز شهری