طرح های پژوهشی قم نوآورانه باشد

قم نما – استاندار قم با تاکید بر توجه به نیازهای بازار در فعالیت های پژوهشی استان گفت: استفاده از فناوری و نوآوری در تولیدات دانش بنیان و طرح های پژوهشی قم ضروری است.

بهرام سرمست عصرپنجشنبه در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان که در سالن جلسات کرامت استانداری قم برگزارشد، با اشاره به اهمیت مباحث محوری در حوزه های علمی، اظهار داشت: در کنار آموزش و پژوهش در مراکز علمی، توجه به نیازهای بازار و استفاده از فناوری و نوآروی در تولیدات دانش بنیان، اصلی همیشگی است که باید در برش استانی طرح ها مد نظر قرار گیرد.

استاندار قم اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد:‌ طرح توجیهی گسترش و توسعه دانشگاه ها و افزودن رشته های تحصیلی بنا بر نیازهای جامعه شکل می گیرد و از این رو ضروری است ارزیابی دانشگاه های استان در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده به طور مرتب صورت پذیرد.

سرمست با تاکید بر لزوم تقویت دفتر ارتباط دانشگاه ها و استانداری، افزود: استادان و محققان دانشگاهی از این ظرفیت استفاده کنند تا با ارتباطی دوسویه و ذیل اهداف کارگروه های ۹ گانه به اهداف تبیین شده ارتباط صنعت و دانشگاه برسیم.

وی گفت: در ارائه طرح های پژوهشی در حوزه گردشگری باید محدوده، قلمرو و اهداف طرح با جزئیات مشخص و مطابق با برش استانی بیان شود تا آن را برای بررسی و تصویب در کارگروه های استانی مطرح کنیم.

استاندار قم همچنین با بیان اهتمام مدیریت استان بر پیگیری مصوبه ها تا حصول نتایج مدنظر، ادامه داد:‌ هرگونه مانعی در مسیر اجرایی شدن مصوبه ها از طریق دبیرخانه بررسی و برای رفع آن اقدام شود.

وی خاطر نشان کرد : علم، فناروی و نوآوری از مباحث مهمی است که باید مورد بررسی و چالش های کارشناسی متخصصان دانشگاهی قرار گیرد تا در زمینه راهکارهای توسعه کمی و کیفی مراکز علمی و دانشگاهی استان بسترهای لازم ایجاد شود.

در این جلسه سامانه نیازسنجی آموزش فنی و حرفه ای استان نیز رونمایی شد که در راستای آموزش های کاربردی متناسب با نیاز جامعه و بازار کاربرد دارد و توسط متخصصان بومی استان طراحی شده و به گفته طراح این محصول قابلیت مطرح شدن در سطح ملی را دارد./