تئوری گردشگری از نگاه دین ارائه شود

قم نما – عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه باید تئوری گردشگری از نگاه دین کشف و ارائه کنیم، گفت: از نگاه دین، گردشگری دارای نقشی مؤثر در ایجاد معنویت درانسان دارد.

به نقل از ایرنا ، آیت الله احمد مبلغی در مراسمی تحت عنوان ” واکاوی توریسم دینی در تراث فقهی شیعه” خاطرنشان کرد: نقش گردشگری در انسان، ایجاد استعداد در او جهت نیل به یکی از سه وضعیت “تجلی”، “عبرت”، و “دعا” است.

وی افزود: حوزه علمیه باید معنای تجلی را که در ادبیات دینی قرآنی و روایی به صورت صریح و مکرر محل توجه قرار گرفته است را تبیین و ابعاد آن را برای مردم روشن کند تا هم رابطه یقین بخش قلبی برای مردم از این رهگذر حاصل شود و هم، با آشکار شدن ابعاد آن، این مقوله احیانا مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه نقش گردشگری اقتضائی است، گفت: از آنجا که انسان با تغییر شرایط جغرافیایی و مکانی “فرصت استعداد دریافت” او افزایش پیدا می کند، گردشگری زمینه‌های توجه انسان به خداوند را ایجاد و یا تقویت می نماید، به همین دلیل از نظر منطق دینی “ذکر الله” در پهنای “ارض الله” قابل تحقق است.

مبلغی افزود: این نقش، علت تامه نیست، بلکه اقتضائی است یعنی در صورت فقدان موانع می تواند تاثیر بگذارد، بر این اساس، نقش معنویت ساز گردشگری به دلیل رخداد گناهان، تضعیف و یا حتی منتفی می‌شود.

وی تاکید کرد: آگاهانه سازی توجه به نقش گردشگری در معنویت، توان و قدرت نقش آن را افزایش می‌دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به نقش گردشگری در تجلی گفت: از آنجا که تجلی پروردگاردر فراخنای زمین (ارض الله الواسعة) قابل تحقق است، گردشگری می‌تواند، خاستگاه تجلی خداوند برای بندگان باشد، به همین جهت یکی از انواع تجلی، “تجلی خداوند در خلق برای خلق” است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه عبرت آموزی یکی از نتایج مترتب بر گردشگری است، گفت: البته عبرت لایه‌های مختلفی دارد و باید کوشید لایه‌های عمیق تر عبرت در گردشگری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: از کلمات و سیره امام علی (ع) استفاده می شود که آن حضرت می کوشید تا از آثار گذشتگان عبرت های دقیق تر، فکری تر و عمیق تری به عمل بیاید.

مبلغی همچنین گفت: گردشگری نقش مهمی در برانگیختن درون و قلب انسان به سمت دعا در پیشگاه خداوند ایفا می‌نماید و آن در اماکن ویژه دینی و مشاهد مشرفه تحقق به صورت انبوه دارد و زمینه دعا و توسل فراهم می‌شود.