تصویب رشته روان‌شناسی با رویکرد اسلامی در حوزه علمیه خواهران

رشته «روان‌شناسی با رویکرد اسلامی» به‌عنوان یکی از رشته‌های سطح سه از سوی شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران‌ تصویب شد.

به نقل از، خبرنگار ایرنا از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران روز یکشنبه کسب اطلاع کرد که رشته «روان‌شناسی با رویکرد اسلامی» طی مصوبه ۱۸۴ شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران به‌عنوان یکی از رشته‌های سطح سه تصویب و ابلاغ شد.

رشته «روان‌شناسی با رویکرد اسلامی» به‌عنوان یکی از رشته‌های تحصیلات تکمیلی سطح سه است که ضمن بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی و به‌منظور ارتقای اهداف تربیتی، به شناخت مبانی، اصول، روش‌ها و مسائل تربیتی در مکاتب و دیدگاه‌های مختلف اندیشمندان و کسب مهارت لازم در حوزه روان‌شناسی تربیتی با رویکرد اسلامی می‌پردازد.

تربیت مشاور تحصیلی – تربیتی، ایجاد زمینه پژوهش‌های تربیتی با نگاه اسلامی، تقویت توان پاسخگویی به مسائل مطرح در حوزه روان‌شناسی تربیتی با رویکرد اسلامی و تربیت طلاب مستعد جهت ورود به سطوح و دوره‌های بالاتر ازجمله اهداف تدوین این رشته است.

طلاب این رشته دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و یافته‌های روان‌شناختی در حوزه آموزش و نیز آموزه‌های اسلامی در حوزه فراگیری دانش و چگونگی تعلیم آن به دیگران را در حد شناخت فرامی‌گیرند و توانایی پاسخگویی به نیازهای علمی در سطح نیمه تخصصی این رشته را کسب و پس از دفاع از پایان‌نامه خود، دانشنامه سطح سه «روان‌شناسی تربیتی با رویکرد اسلامی» را دریافت می‌کنند.

این رشته به‌صورت نیم سالی – واحدی است و به شیوه حضوری و نیمه‌حضوری ارائه می‌شود که با احتساب پایان‌نامه و بدون احتساب مرخصی دست‌کم پنج نیم سال و حداکثر ۱۱ نیم سال به طول می‌انجامد.