نظام مالیاتی ملاحظه طبقات پایین اقتصادی جامعه را داشته باشد

قم نما – مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: نظام مالیاتی کشور باید ملاحظه طبقات پایین اقتصادی را داشته باشد که این امر تلاش این اداره را بیشتر می‌کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری قم نما ، آیت الله علیرضا اعرافی غروب شنبه در دیدار مدیرکل امور مالیاتی استان قم اظهار داشت: مباحث مالیات بر پایه حرکت چرخه اقتصاد کشور می‌چرخد و دارای شرایط خاصی است.

وی با بیان اینکه چرخه اقتصادی کشور قوی و نیرومند نیست، افزود: خلأهای موجود در نظام مالیاتی کشور مانع رسیدن به نقطه ایده آل می‌شود.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، مالیات را برای اداره جامعه ضروری دانست و تصریح کرد: همه مردم باید در زمینه مالیات همراهی و مساعدت داشته باشند.

وی تأکید کرد: نظام مالیاتی کشور باید ملاحظه طبقات پایین اقتصادی کشور را داشته باشد که این تلاش و مسئولیت این اداره را بیشتر می‌کند.

آیت الله اعرافی گفت: رعایت اصول پایه‌های اقتصادی کشور بر مبنای مالیات و رعایت مستضعفین در این امورات فعالیت را دشوارتر می‌کند.

وی با بیان اینکه قاچاق و فرار مالیاتی که در برخی از موارد با یکدیگر همپوشانی دارند، کار را برای پویایی اقتصاد کشور سخت می‌کند، افزود: گسترش همکاری‌های میان دستگاهی امری ضروری است.

مدیر حوزه‌های علمیه تصریح کرد: هوشمند سازی فعالیت‌ها و بهره گیری از فضای مجازی امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: حوزه‌های علمیه با توجه به مقوله کرونا بیش از ۹۰ درصد خدمات آموزش خود را در قالب فضای مجازی ارائه کردند.