کاهش چشمگیر بودجه عمرانی قم/ تأکید بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام

قم نما – رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم گفت: بودجه عمرانی قم از ۱۹۸ میلیارد تومان با کاهش ۱۳ درصدی به ۱۷۱ میلیارد تومان اعتبار رسیده که باید با در نظر گرفتن اولویت‌های استان توزیع شود.

به نقل از خبرگزاری مهر قم ، محمود نوربخش بعد از ظهر شنبه در سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت استان قم که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، توزیع اعتبارات عمرانی و جاری دستگاه‌ها را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: بخشی از وظایفی که معمولاً در سال ۹۹ در توزیع اعتبار باید انجام می‌دادیم در همان لایحه ۹۸ انجام دادیم.

وی گفت: این موضوع باید در فصول مصوب قانون به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان می‌رساندیم که اصلی‌ترین بحث در اعتبارت تملک این بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم افزود: بودجه عمرانی استان قم ۱۹۸ میلیارد تومان بود که با کاهش ۱۳ درصدی به ۱۷۱ میلیارد تومان اعتبار رسیدیم که باید این کاهش را با توجه به شاخص‌های موجود بین فصول توزیع می‌کردیم که با در نظر گرفتن اولویت‌ها انجام شد.

اولویت دادن شاخص‌های استان در توزیع بودجه

وی با اشاره به اولویت‌های استان قم گفت: پروژه‌های نیمه تمام، زیرساخت‌های بخش‌های تولید، خدمات شهری و روستایی و آموزش و پرورش اولویت‌های استان است و این اعتبارات می‌توانست از محل اعتبارات متوازن استانی تأمین شود که بقیه فصول این شرایط را نداشتند به همین دلیل این کاهش را به آن‌ها منتسب کردیم.

نوربخش با بیان اینکه از محل این اعتبارات باید ۲۰ پروژه نیمه‌تمام را در سال ۹۹ به اتمام برسانیم، تصریح کرد: در بخش تملک، اعتبارات متوازن استانی مبتنی بر شاخص‌هایی بود که در قالب دستورالعمل به ما ابلاغ شد که پایین‌تر از میانگین کشوری بودیم.

به گفته وی، در اعتبارات جاری و هزینه‌ای افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده‌ای مطرح و مصوبه شد ولی در لایحه گنجانده نشده بود اما اعتباراتی که برای استان مصوب شده و ابلاغ کردند مبتنی بر بدون در نظر گرفتن ۵۰ درصدی بود که در لایحه آمده بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم با اشاره به اعتبارات هزینه‌ای استان گفت: اعتبارات هزینه‌ای ۲۰۰ میلیارد تومان بوده اما با کاهش ابلاغی آن ۱۹۴ میلیارد تومان اختصاص یافته که همین مقدار در میان دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.