شورایی برای سازمان‌دهی فضای مجازی تشکیل می‌شود

قم نما – رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با بیان اینکه از تشتت در زمینه فضای مجازی در رنج هستیم، گفت: احتیاج داریم که هم‌افزا و سازمان‌یافته کار کنیم و در این زمینه فعال شدن شورای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فضای مجازی در دفتر تبلیغات اسلامی برنامه‌ریزی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی روز سه شنبه در نشست بررسی فعالیت های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در فضای مجازی قم تصریح کرد: معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه در واقع می‌خواهد نقش هماهنگ‌ کننده، تجمیع کننده و پشتیبانی فعالیت‌های مختلف در فضای مجازی دفتر را ایفا کند.

وی با اشاره به این که ثمره صرفه جویی ها در فضای مجازی هزینه خواهد شد، اظهار داشت: هیات امناء تصویب کرد که هرگونه صرفه‌جویی در هزینه‌ها که به هر دلیلی در دفتر اتفاق می‌افتد، اولویت اول صرف آن برای هزینه‌ها در فعالیت فضای مجازی خواهد بود.

واعظی تاکید کرد: یکی از کارهایی که این معاونت باید انجام بدهد، هم‌افزا کردن و به میدان آوردن بخش هایی است که می‌توانند در جریان‌سازی یا حداقل انجام عملیات پرحجم، تأثیرگذار و مؤثر ایفای نقش کنند، که بحث تأمین زیرساخت ها و موضوع های مرتبط ذیل همان است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با اشاره به این که مزیت نسبی در فضای مجازی باید حفظ شود، افزود: بخش قابل توجهی از برنامه ریزی های دفتر باید به سمت فعالیت‌های آموزشی برود و در این راستا باید یک نیازسنجی محیطی در خصوص انواع و اقسام فعالیت‌های آموزشی با گروه‌های مخاطب متنوع انجام شود.

واعظی، آموزش و تبلیغ را از جمله ظرفیت های دفتر تبلیغات اسلامی دانست و اظهار داشت: وجود دانشگاه باقرالعلوم(ع) و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ایجاد زیرساخت های مهم فناوری، توانمندکردن گروه‌های تبلیغی فضای مجازی و همچنین یک لشکر از مبلغان از جمله ظرفیت های دفتر تبلیغات اسلامی است.

اظهارات رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در حالی است که در روزهای اخیر مباحثی در این خصوص بین موافقان و مخالفان فضای مجازی داغ شده است. /