افتتاح طرح های عمرانی امید را در دل مردم جوانه می زند

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: افتتاح طرح هایی چون پل ها و بیمارستان ها و سایر طرح های عمرانی امید را در در دل مردم کشورمان جوانه می زند.

به گزارش پایگاه خبری قم نما، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری روز پنجشنبه در دیدار داود منظور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهار داشت: این که دولت هدف خود را اولویت بندی در اتمام پروژه های نیمه تمام گذاشته است اقدامی شایسته است و باید پروژه ها نیمه کاره تمام شود تا جلوی نامیدی در کشور گرفته شود.

وی بیان کرد: کارهای تحلیلی کشور و مسائل منختلف از جمله سلامت کشور به سازمان برنامه و بودجه بر می گردد و اگر این سازمان به موقع امکانات را در اختیار دستگاه ها و مراکز دانشگاهی و علمی تزریق نکند دچار مشکل می شویم.

وی ادامه داد: در این سازمان باید کارشناسانی خبره حضور داشته باشند که کشور را خوب شناخته باشند و تحلیل آن ها تحلیل خوبی باشد و اگر تصمیمی گرفته می شود و لایجه بودجه به مجلس ارسال می شود همه جانبه همه قضایا در آن دیده شود.

امام جمعه قم افزود: در استان ها نیز باید مدیران سازمان های برنامه و بودجه دیده بان بیداری برای این سازمان باشند و هر تصمیم در مورد آن استان بر اساس شناختی باشد که مدیران استانی برنامه و بودجه دارند و باید از روستا و شهر همه نیازها رصد شده و روزآمد به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.

وی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه باید دنبال بهره وری و تولید بیشتر در کشور باشد تخصیصی که از بودجه داده می شود باید خروجی آن بررسی شود و آن چه در اختیار تجار و بازرگانان و تشکیلات اداری سازمان ها و وزارت خانه ها قرار می گیرد باید مشخص باشد چگونه مصرف شده است.

وی گفت: اگر تولید در کشور باشد مشکلاتی که در بودجه و تخصیص پیدا می شود حل می شود و باید به تولید کمک شود تا مردم امیدوار به کار تولیدی در کشور باشند و اعطای تسهیلات باید به جا و به موقع خودش و با تضمین بهره وری لازم باشد و در این صورت بانک و دولت خسارت نمی دهند.

حسینی بوشهری افزود: دیگر موضوع مهم سازمان برنامه و بودجه عملیاتی کردن بودجه است و چند سال است شعار عملیاتی کردن بودجه داده می شود ولی در مقام عمل آن چه که دولت دنبالش هست کمتر اتفاق می افتد و باید بدانیم بودجه کجا هزینه شده و گزارش هزینه کرد بودجه ها در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گیرد.

وی گفت: نظارت بر بودجه رکن اصلی است که گاهی به فراموشی سپرده می شود و گرانی و تورم گاهی به دلیل عدم نظارت کافی است./