آسمان قم طی روزهای آینده غبارآلود است

قم نما – کارشناس هواشناسی استان قم گفت: طی روزهای آینده با افزایش سرعت باد و شرقی شدن جهت وزش، آسمان قم غبارآلود خواهد بود.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرگزاری مهر قم اظهار داشت: آسمان قم طی امروز صاف تا کمی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد است.

وی با بیان اینکه هوای استان قم در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود، گفت: طی روزهای آینده با افزایش سرعت باد و شرقی شدن جهت وزش، آسمان قم غبارآلود خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم تصریح کرد: هوای این استان در روز جمعه صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد خواهد بود.

ترابیان ابراز کرد: حداقل دمای هوای امروز ۲۱ درجه و حداکثر دمای هوا ۴۱ درجه، حداقل دمای هوای قم در روز چهارشنبه ۲۰ درجه و حداکثر دمای هوا ۴۲ درجه، حداقل دمای هوای قم در روز پنجشنبه ۲۲ درجه و حداکثر دمای هوا ۴۲ درجه و حداقل دمای هوای این استان در روز جمعه ۲۲ درجه و حداکثر دمای هوا ۴۳ درجه است.

وی گفت: سرعت وزش باد امروز بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شمال غربی، چهارشنبه بین ۴۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی، پنجشنبه بین ۴۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی و جمعه بین ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی خواهد بود.