دومین مرحله ازاعزام دانش آموزان دختر مدارس متوسطه دوم درقالب راهیان نور/ اعزام ۱۴۰ دانش آموز داوطلب دختر به مناطق عملیاتی

قم- هم زمان با سالگرد فرمانده شهید زین الدین دومین مرحله از اعزام دانش آموزان دخترمدارس متوسطه دوم در قالب راهیان نور به مناطق جنگی اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری قم نما- هم زمان با سالگرد شهادت فرمانده شهید مهدی زین الدین مراسم دومین مرحله از اعزام داش آموازن دخترمدراس متوسطه دوم در قالب راهیان نور با حضور مسئولان آموزش و پرورش و اولیا و بیناد شهید در جوار مزار شهید زین الدین در گلزار شهدا برگزارشد.
این اعزام که دومین اعزام دانش آموزان دختر متوسطه دوم در قالب راهیان نور است بیش از ۱۴۰ دانش آموز دختر به مناطق جنوب با همکاری آموزش وپرورش ناحیه ۴ وبسیج دانش آموزی ناحیه به مدت ۴ روز آغاز می شود این دختران از مدارس شاهد نجمیه؛ شهیده حسنی (فرزانگان) و مهندس نجیمی ۱ و۲ و هم چنین معارف هدی با ۴ دستگاه اتوبوس بهمناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.