صرف ۱۸ میلیارد ریال اعتبار برای روکش آسفالت ۷۵ متری عماریاسر

قم نما – مدیر منطقه یک قم از صرف ۱۸ میلیارد ریال اعتبار برای روکش آسفالت ۷۵ متری عماریاسر خبر داد.

احمد ترکمن در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با بیان اینکه اجرای نهضت آسفالت در منطقه یک با قوت در حال پیگیری است، اظهار کرد: در همین راستا از ابتدای سال تاکنون بخش‌های زیادی از معابر نامطلوب در سطح منطقه روکش آسفالت شده است.

مدیر منطقه یک قم با اشاره به اجرای روکش آسفالت ۷۵ متری عماریاسر، تصریح کرد: این پروژه با اعتبار ۱۸ میلیارد ریال و در مساحتی بالغ بر ۴۳ هزار مترمربع اجرا شد که نقش قابل توجهی در بهبود عبور و مرور در منطقه داشت.

ترکمن به پروژه روکش آسفالت خیابان شهید رجایی و معابر فرعی آن اشاره کرد و افزود: این پروژه به مساحت ۴۶ هزار مترمربع و با اعتبار ۱۲ میلیارد ریالی اجرا شد.

وی بیان کرد: همچنین روکش آسفالت خیابان دارالحدیث به مساحت ۲ هزار مترمربع و با اعتبار ۱.۱ میلیارد ریال اجرا شد و معبر هم‌اکنون در اختیار مردم است.

مدیر منطقه یک قم تصریح کرد: روکش خیابان‌های ۱۹ دی، معصومیه و حائری نیز با توجه به نامطلوب بودن و درخواست‌های مردمی آماده روکش آسفالت شده و حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ترکمن با بیان اینکه اعتبار این سه پروژه ۲۶ میلیارد ریال است، گفت: با این پروژه ۶۴ هزار مترمربع مساحت در این سه خیابان آسفالت خواهد شد.